Over De Sfeer in Genk

Geschiedenis

LANG GELEDEN…

Het Ontmoetingshuis te Genk is in 2002 opgestart als stedenfondsproject in een samenwerkingsverband met de Stad (Dienst Wijkontwikkeling) en het OCMW van Genk. De inhoudelijke aanzet werd mee gegeven vanuit de vroegere SIF-werkgroep ‘Wonen en Welzijn’ waarin alle Genkse welzijns- en huisvestingspartners betrokken zijn. Het project wordt gedragen door een groep vrijwilligers en werd de eerste jaren ondersteund door één voltijdse beroepskracht.

In dit ontmoetingshuis werd uitdrukkelijk gekozen voor een niet-hulpverleningsgerichte benadering. Binnen “De Sfeer” werd een ontmoetingsruimte gecreëerd waar de doelgroep, maatschappelijk kwetsbaren, zich thuis voelden en waar zij zelf het activiteitenaanbod in handen hadden. De uiteindelijke doelstelling was dat de doelgroep vanuit het Ontmoetingshuis zichzelf, als groep, zou kunnen organiseren en dat men een gesprekspartner zou worden voor zowel beleid als hulpverlening.

In het ontmoetingshuis “De Sfeer” verenigden wij mensen door het verschaffen van maaltijden, soep, koffie en frisdrank die er verkrijgbaar waren tegen een zeer kleine vergoeding. Daarnaast hadden de bezoekers er de beschikking over de krant, een wasmachine, droogkast en internetaansluiting.

SINDS NOVEMBER 2009

Veranderde het ontmoetingshuis de Sfeer van locatie, we verhuisden naar de overkant van de straat. Daar creëerden de vrijwilligers en bezoekers van het toenmalige jeugdhuis Ginsert een warme huiskamer voor de Sfeer.

VANDAAG…

Heeft vzw al verschillende doelstellingen bereikt. Vroeger organiseerde de begeleiding daguitstappen voor de mensen, vandaag organiseren ze hun eigen groepsreis naar Spanje. Daar waar enkele jaren geleden de begeleidster rond de overlegtafel zat met instanties en diensten, zit nu een actieve deelnemer van de Sfeer aan de tafel met een back-up begeleidster.
Zijn wij een erkende vereniging waar armen het woord nemen. Mensen verenigen en het woord geven is de basisopdracht van onze nieuwe vzw. De Sfeer telt verschillende werkgroepen die actief zijn op allerlei vlakken zoals: redactie (bezoekers schrijven een eigen sfeerkrant), crea-club, kookatelier, supportersclub Sfeerboys,kiengroep… .
Deelnemers uit die werkgroepen (vrijwilligers en bezoekers van de Sfeer) bundelen hun ervaringen en krachten en gaan als gelijkwaardige partners in dialoog met diensten, instellingen en overheden. Hun doel is komen tot verrijking, oplossingen, beleidsvoorstellen en mentaliteitsveranderingen in de maatschappij.

Logo De Sfeer Genk

Wat betekent dit logo?

We zijn op zoek gegaan naar een logo dat symbool kan staan voor vzw De Sfeer. We willen dit logo dan ook verduidelijken en uitleggen wat het betekent voor ons.

We zien 2 personen die elkaar tegemoet komen. Ze lachen elkaar toe, ze lopen naar elkaar toe.
Dit kan betekenen dat ze elkaar ontmoeten, dat ze samen iets willen ondernemen.

Wij vonden dat het in dit voorbeeld een man en een vrouw moest zijn, om symbool te staan voor iedereen in dit ontmoetingshuis.

Waarom hebben ze zo’n gek hoofd?

Omdat dit een tandwiel is. Zijn ze verbonden, en draait daarbij het ene, dan draait het andere automatisch mee. Zo kan een persoon die vooruit wil in het leven of iets geleerd heeft uit een bepaalde periode, een andere hiermee ook vooruit proberen te helpen.

 

Aanvullende gegevens