Vzw De sfeer in Genk

Vzw de sfeer is een erkende vereniging waar armen het woord nemen. Dagelijks zetten we ons voor 100% in voor mensen die kwetsbaar zijn geworden op een bepaald levensdomein (daklozen, eenzame mensen, werklozen, alleenstaanden…)
Onze werking vertrekt vanuit de ervaringen van mensen in "kans"armoede. In dialoog met hen komen voorstellen tot stand die leiden tot maatschappelijke veranderingen.

 

Aanvullende gegevens